2009/03/02

Bal, jobb, bal, jobb

Mit jelent a dominancia? Miért baj az, ha a gyermek mindkét kezét használja? Mikorra kell kialakulnia az egyik oldal következetes használatának? A következőkben ezekre a kérdésekre keressük a választ.


Párosan elhelyezkedő szerveink és végtagjaink teljesítménye nem azonos. A logopédiai gyakorlatban dominanciának nevezzük az egyik oldali szervek (fül, szem) és végtagok (kéz, láb) jobb teljesítményét, és dominánsnak az ügyesebb vagy gyakrabban használt oldalt. Az úgynevezett preferenciadominancia megmutatja, hogy melyik végtag, illetve érzékszerv kezdi előbb a cselekvést vagy az észlelést. A teljesítménydominancia pedig az egyik oldali végtag/érzékszerv ügyesebb voltát mutatja.

Több lépcsőfokban

Optimális esetben a gyermek következetesen az egyik oldalát részesíti előnyben, például ha jobbkezes, akkor a láb, szem és fül esetében is a jobb oldala az ügyesebb, azt használja gyakrabban. A dominancia persze több lépcsőfokon alakul ki. Hároméves kor előtt a különböző funkciók még nem köthetők az oldalakhoz, még nem lateralizálódnak. Három éves korban jellemző a bilateralitás, amikor például mindkét kezét használja a csemete. Négy-hat éves korban alakul ki az elsődleges dominancia, amely az idegrendszer érésével még változhat. Hétéves korban előfordulhat egy átmeneti instabil állapot, amely sajnos sok kisgyermeknél épp egybeesik a beiskolázás időszakával. A dominancia végleges stabilizálódása a gyerekek többségénél csak nyolc-kilenc éves korban várható.


Dominanciazavarok

Agyunk két, nagyjából szimmetrikus féltekéből áll. Mindkét félteke a test ellenkező oldali felét irányítja, és onnan kap információkat. Mindez azt jelenti, hogy a bal agyfélteke a jobb kezet irányítja, és a tőlünk jobbra lévő tárgyakat észleli. Mivel a bal agyfélteke lassabban fejlődik, a korai domináns kézhasználat kialakulása inkább a balkezes csemetékre jellemző. Náluk már négyéves kor körül megjelenhet a dominancia.
Beszédhibás kicsik között gyakori a balkezesség, illetve a laterális dominancia késői kialakulása, valamint a különböző dominanciazavarok. Ezek a következők:
- Éretlen idegrendszeri működésre utal a keresztezett dominancia, amikor a domináns fül, szem, kéz, láb nem azonos oldalon van. A gyermek például balkezes, de a domináns lába a jobb, és a domináns fül és szem is a jobb oldalon van.
- Kevert dominancia szintén éretlen idegrendszerre mutat. Ekkor az apróság nem következetes az egyik oldal használatában, például hol a bal, hol a jobb kezét használja.
- Az átalakított dominancia régebben gyakrabban fordult elő. A régi pedagógiai gyakorlat miatt sok balkezes gyermeket szoktattak át jobb kézre. Ma már szerencsére ritkábban találkozunk vele. Ezt az elavult és hibás szokást a mai gyakorlat elutasítja, így a gyermekre bízzuk, melyik kezét részesíti előnyben.

A dominancia zavara hátráltatja a jobb és bal irányok egyértelmű megkülönböztetését. A dominancia kialakulásakor ugyanis az erősebben használt oldalon – a gyakoribb kinesztetikus ingerek miatt – erősebb izomtónus lép fel, amely hozzásegíti a gyermeket a jobb és bal oldal megkülönböztetéséhez. Ha ez az inger túlsúly hiányzik – mert a csöppség nem következetes az oldalak használatában -, akkor nehezebben tanulja meg a térben, a síkban és saját testén a jobb és bal oldalak megkülönböztetését. Mindez súlyos tanulási zavarokhoz (olvasás-, írás- és számolási zavarokhoz) vezethet. Tapasztalataink szerint a súlyos nyelvi zavarok javulását segíti, ha a csemetének kialakult egyoldali dominanciája van, a keresztezett vagy a kevert formák azonban hátráltatják, nehezítik a terápiát.

Vizsgálati módszerek:

A dominancia vizsgálata mindezek miatt nagyon fontos a logopédiai gyakorlatban.
- A domináns fül vizsgálatakor a gyermek felé két kézzel telefonkagylót nyújtunk, ebbe kell játékosan beszélnie. Ebből az is kiderül melyik fülére teszi a kagylót, de azt is megfigyelhetjük, hogy melyik kezével fogja meg.
- Megállapíthatjuk, hogy a csemetének melyik a domináns szeme, ha távcsövet nyújtunk felé, és megkérjük, hogy nézzen bele. Itt is érdemes arra figyelni, melyik kezével fogja meg.
- A domináns láb jól megfigyelhető felléptetéssel vagy egy labda elrúgásával. Fontos, hogy a labda, amelybe a kicsi belerúg, pont középen legyen előtte. Kicsiknél játékosabb módszer a szappanbuborék eltaposása.
- A domináns kéz megállapítására használjuk a legtöbb módszert. A gyermeknek például fagolyókat kell egyik dobozból a másikba átpakolnia. Lemérjük a pakolás idejét mindkét kéz esetén. Ehhez nagyon hasonló, ha megadott számú gyöngyöt kell felfűznie. Itt is mérjük a cselekvés idejét. A domináns kéz rövidebb idő alatt végzi el a feladatot. A tenyérkulcsolási próba is jó módszer. Megkérjük a gyermeket, hogy kulcsolja össze a tenyerét, ekkor a domináns kéz hüvelykujja felülre kerül. Megfigyelhető a kéz dominanciája, ha megkérjük a kicsit, hogy játék kalapáccsal verjen be szöget, vagy műanyag ollóval vágjon. Nagyobb gyerekeknél jól használható a pontozásos feladat, amikor a négyzetek közepébe kell pontokat tenni; mindkét kéz teljesítményét lemérjük, a gyorsabb kéz a domináns.

Forrás: BabaPatika XII. évfolyam 2. szám (2009. február)
Kiss Andrea logopédusNincsenek megjegyzések: